Nilai

  • Ilmu.
  • Tawakkal.
  • Kerjasama.
  • Santun.

Misi

  • Membina akal budi generasi pintar soleh yang menyatukan ilmu dan amal.
  • Menyediakan suasana pendidikan yang melahirkan pendidik terdidik
  • Membina generasi pemimpin yang loba terhadap ilmu.

Visi

Kita adalah khalifah Allah, berkhidmat untuk ummat bagi mewariskan kebenaran.

Scroll to Top