Panduan Mendidik Anak di Akhir Zaman

Panduan Mendidik Anak di Akhir Zaman

1. Mengiktiraf anak sebagai makhluk yang mampu berfikir dan mampu memilih. Didik anak memahami dan bersemangat dalam memenuhi tujuan penciptaannya sebagai hamba dan khalifah Allah.

2. Mendidik anak-anak dengan bahasa iman dan bahasa sopan. Mendorong anak berperibadi cemerlang secara positif dan terarah, ceria serta bermakna